Vaihdot ja palautukset

Tietosuojaseloste ja toimitusehdot

Ompputori Oy:lle on tärkeää, että asiakkaat tietävät, miten käsittelemme henkilötietoja. Alla kerromme lisää sekä henkilötietojen käsittelystä että sopimusehdoista.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain (1050/2018) sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste.

Ompputori.fi (Mobile Outfitters Finland Oy, jäljempänä "Ompputori") tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen tietosuojalain (1050/2018) vastaavalla tavalla oheisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.

1 Rekisterinpitäjä

Ompputori.fi | Mobile Outfitters Finland Oy

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ompputori Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

3 Käsittelyn oikeusperuste

Ompputorin oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti Ompputorin sekä asiakkaan väliseen sopimukseen, kuten tuotteen tilaukseen tai asiakassuhteen (kuten asiakaspalvelu kyselyt) ylläpitoon. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.

4 Käsiteltävät henkilötiedot

 • Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaushistoria.
 • Lisäksi IP-osoite ja evästeiden kautta kerättävät tiedot.
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5 Mistä tiedot on saatu

Ompputori kerää henkilötiedot asiakkaalta itseltään: 

Asiakkaalta saadut tiedot keskusteluista, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot ja IP-osoite tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla sähköisissä palveluissa voidaan muodostaa kirjautuneista käyttäjistä selain yleisöjä joista ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Jotta Ompputori pystyy tarjoamaan asiakkaille verkkopalveluita, sen on käsiteltävä asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli Asiakas ei halua luovuttaa verkkolomakkeilla pakollisiksi merkittyjä henkilötietojaan Ompputorille, ei Ompputori kykene tarjoamaan palvelua asiakkaalle.

6 Henkilötietojen vastaanottajat

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

 • Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi sekä sähköpostiosoite.
 • Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen ja ostotapahtumien hallintaan CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, osoitetiedot, kontaktointitiedot sekä tilaushistorian.

Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin tai komissio on katsonut maassa olevan riittävä tietosuojataso. 

Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Asiakastiliin sisältyvät henkilötiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakastili on voimassa. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytämme toistaiseksi.

8 Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla.

Ompputori pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä.

9 Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Mikäli kanta-asiakkaalla on pääsy omiin tietoihinsa, on hänen ensisijaisesti huolehdittava tietojensa asian tasaisuudesta korjaamalla itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa verkkopalvelussa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos: 

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen;
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensä liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • rekisteröityä koskevat tiedot on kerätty rekisteröidyn ollessa alaikäinen.

Oikeuksien käyttäminen

Jos asiakas haluaa käyttää jotakin yllä olevista oikeuksistaan, pyydämme lähettämään Ompputorille sähköpostitse (info@ompputori.fi) seuraavat tiedot: 

 • nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. 

Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat selvästi perusteettomia.

10 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Ompputori muuttaa tätä tietosuojaselostetta, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä. Ompputori suosittelee, että asiakkaat käyvät säännöllisesti sivuilla ja huomioivat mahdolliset muutokset selosteessa.

Tietosuojaseloste on päivitetty 25.1.2021

TOIMITUSEHDOT

Ompputori.fi (Ompputori -tuotemerkin omistaa Mobile Outfitters Finland Oy, y-tunnus 3116963-4)

1.6. alkaen toiminta siirtyy Ompputori Oy:n alle (3181231-9) 

1 Yleistä

Ompputori.fi (jäljempänä "Ompputori") on Mobile Outfitters Finland Oy:n ylläpitämä ja omistama verkkokauppa.

1.6. alkaen toiminta siirtyy Ompputori Oy:n alle (3181231-9).

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ompputorin ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa, joka syntyy Ompputori.fi verkkokaupan välityksellä. Ompputorilla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa Ompputori.fi kotisivuilta.

2 Asiointi verkkokaupassa

Verkkokaupassa voivat asioida kaikki vähintään 18-vuotiaat asiakkaat, joilla on toimiva sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Asiointi ja asiakaspalvelu tapahtuvat suomen tai englannin kielellä.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Asiakkaan tulee kuitenkin antaa tilauksen tekemisen yhteydessä pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta, ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viipymättä Ompputorille. Ompputorin kanta-asiakkaat voivat halutessaan kirjautua verkkokauppaan.

Tuotteiden tilaaminen tapahtuu valitsemalla tuotteita verkkokaupan ostoskoriin. Ompputori vahvistaa tilauksen vastaanottamisen asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen automaattisesti lähetettävällä viestillä. Asiakkaan tulee tarkistaa, että vastaanottovahvistuksessa ilmoitettu tilauksen sisältö vastaa asiakkaan tekemää tilausta. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksensa verkkokaupassa. Ompputoria tilaus sitoo, kun Ompputori on toimittanut asiakkaalle sopimusvahvistuksen (ks. kohta 7 Vahvistus tehdystä sopimuksesta). Ennen sopimusvahvistuksen lähettämistä Ompputorilla on oikeus olla hyväksymättä Asiakkaan tilausta.

3 Henkilötietojen käsittely

Ompputori käsittelee asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Ompputorin tietosuojaselosteesta.

4 Hinnat ja tiedot tuotteista

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan mukaisesti. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitetun ajan (esimerkiksi kampanjatuotteet).

Tuotteiden hinnat eivät sisällä maksutapa- tai toimituskuluja, vaan ne määräytyvät valitun maksu- ja toimitustavan mukaan (ks. kohta 5. ”Tuotteiden toimittaminen” ja 6. ”Maksutavat”). Toimituskulut ja valittuun maksutapaan liittyvät kulut ilmoitetaan verkkokaupassa välittömästi ennen tilauksen tekemistä ja veloitetaan tilauksen maksamisen yhteydessä. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Ompputori pyrkii pitämään verkkokaupassa esitettävät hintatiedot ja tuotteiden saatavuustiedot ajantasaisena ja oikeina, mutta ei takaa tietojen virheettömyyttä tai tuotteiden saatavuutta eikä vastaa niistä. Jos verkkokaupassa esitetty hinta on ollut selvästi virheellinen, Ompputori pidättää oikeuden purkaa sopimus. Hinta on ollut selvästi virheellinen ainakin silloin, kun se poikkeaa merkittävästi vastaavan kaltaisen tuotteen tavanomaisesta hintatasosta tai kun asiakkaan olisi muutoin pitänyt ymmärtää hinnan virheellisyys (esimerkiksi jos hinta on 0,00 euroa).

Mikäli ilmenee, että asiakkaan tilaama tuote on verkkokaupassa esitetyistä saatavuustiedoista huolimatta loppunut, Ompputori ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle tämän ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Jos tilattu tuote on muutoin kuin tilapäisesti loppunut, Ompputori hyvittää asiakkaalle tämän tuotteesta maksaman hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan kyseisen tuotteen osalta purkautuneen. Jos asiakas kuitenkin haluaa pitää kaupan voimassa, asiakkaalla on mahdollisuus hyväksyä pidempi toimitusaika tai korvaava tuote.

5 Tuotteiden toimittaminen

Tuotteet toimitetaan koko Suomen alueelle. Toimitus pyritään toteuttamaan aina mahdollisimman nopeasti. 

 • Mikäli osa tilauksen tuotteista on loppunut varastoltamme, lähetämme varastosta löytyvät tuotteet ja ilmoitamme asiakkaalle sähköpostitse puuttuvien tuotteiden toimitustilanteesta.
 • Mikäli kyse on varastossa saatavilla olevasta tuotteesta, tuote pyritään toimittamaan 1-3 arkipäivän kuluessa tuotteen tilaamisesta.
 • Mikäli toimitus kestää normaalia pidempään, Ompputori on yhteydessä asiakkaaseen asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Asiakas voi seurata tilauksen etenemistä tilauksen vastaanottovahvistuksen sisältämästä linkistä.

Tuotteiden toimitustavat löytyvät verkkosivuiltamme täältä.

Tuotteen saapumisesta ilmoitamme asiakkaalle tekstiviestillä. Tuotetta noudettaessa on asiakkaan todistettava henkilöllisyys (ajokortti, passi, kuvallinen henkilökortti).

Jos asiakas ei nouda toimitettua tuotetta toimituspaikasta määräajassa eikä nimenomaisesti ilmoita tuotteen peruuttamisesta 14 päivän kuluessa, kun asiakas on saanut ilmoituksen siitä, että tuote on noudettavissa, asiakkaan katsotaan peruuttaneen tuotteen tilauksen. Ompputorilla on tällöin oikeus periä asiakkaalta korvaus tuotteen toimittamisesta aiheutuneista kuluista (edellä yksilöidyt toimitustavat). Ompputori on oikeutettu kuittaamaan kyseisen korvauksen suoraan siitä maksusuorituksesta, joka asiakkaalle on tuotteen peruuttamisen johdosta palautettava.

6 Maksutavat

Verkkokaupassamme on käytössä Klarna sekä Paytrail Oyj maksutavat:

 • Klarna - Maksa myöhemmin.
 • Klarna - Pilko maksut.
 • Verkkopankki- ja korttimaksut.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2 Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

(Lisätietoa maksamisesta löydät täältä: https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot)

 

7 Vahvistus tehdystä sopimuksesta

Asiakkaalle lähetetään toimituksen yhteydessä sähköpostitse vahvistus tehdystä sopimuksesta, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot.

8 Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa verkkokaupasta tilaamansa tuote 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tuote on vastaanotettu. Peruuttamisoikeus ei koske avattuja tuotepakkauksia. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Ompputorille päätöksestään peruuttaa tilaus sähköpostilla. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Asiakkaan tulee palauttaa peruuttamansa tuote takaisin Ompputorille viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas lähettää tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän päättymistä. Tuote tulee palauttaa alkuperäisessä pakkauksessa ja hyvin pakattuna.

Asiakas vastaa peruutettavien tuotteiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

Ompputori palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut suoritukset koskien peruutettua tuotetta, kun tuote on palautunut takaisin Ompputorille, palautetut tuotteet on tarkastettu ja palautus on hyväksytty. Toimituskuluja ei palauteta. Ompputori suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tuotteen.

Asiakkaalla on huolenpitovastuu vastaanottamastaan tuotteesta. Asiakas on vastuussa aina tuotteen täyteen hintaan saakka sellaisesta tuotteen arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Peruuttamisoikeuden rajoitus

Kuluttajansuojalaki (1211/2013) 6-luku - Kotimyynti ja etämyynti: §16 - Peruuttamisoikeuden rajoitukset mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta, mikäli tuotepakkaus on avattu. Tuote katsotaan käyttöönotetuksi.

9 Tuotteiden tarkastaminen

Toimituksen vastaanotettuaan asiakkaan tulee viipymättä tarkastaa toimitettujen tuotteiden kunto ja virheettömyys sekä varmistaa, että toimitus sisälsi kaikki tilatut tuotteet.

10 Reklamaatio ja virhevastuu

Asiakkaan tulee viivytyksettä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa mahdollisen tuotteen tai tilauksen virheellisyyden havaittuaan ilmoittaa virheestä Ompputorin asiakaspalveluun.

Ompputori vastaa tuotteen virheestä voimassaolevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Jos tuotteen tai toimituksen todetaan olevan virheellinen, Ompputorilla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote.

11 Ylivoimainen este

Ompputori ei vastaa sellaisesta sopimusrikkomuksesta, kuten toimituksen viivästymisestä tai estymisestä, joka johtuu Ompputorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majore).

12 Palveluntarjoaja

Ompputori.fi

Mobile Outfitters Finland Oy (y-tunnus: 3116963-4)

1.6. alkaen toiminta siirtyy Ompputori Oy:n alle (3181231-9)

Osoitetiedot: Klovinrinne 13, 02180 Espoo

13 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riita Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus viedä riita oman kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Asian saattamiseksi kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Sopimusehdot on päivitetty 31.5.2022